Hadice pro odsávání výfukových plynů u spalovacích motorů