Norres - plastový průmysl

 
Silo, silo vůz / nákladní silo vůz, cisterna / cisternový
vůz: plnění sil, vyprazdňování sil

Doporučeno zákazníky NORRES:
AIRDUC® PUR 356 AS
NORPLAST® PUR-C 386 AS

Osvědčené alternativy
AIRDUC® PUR 356 FOOD REINFORCED
Doprava granulátů a prášků: dopravníky na granuláty, vakuová
doprava, sací dopravník, dávkovací systém, plnění pytlů

Doporučeno zákazníky
NORRES:

AIRDUC® PUR 355 AS
BARDUC® PVC 381 FOOD
NORPLAST® PVC-C 384 AS
Osvědčené alternativy

AIRDUC® PUR 355 HT
AIRDUC® PUR 356 AS
AIRDUC® PUR 356 HT
NORPLAST® PUR-C 386 AS
Granulát / sušička granulátu, horkovzdušná sušička

PROTAPE® TPE 321 REINFORCED
AIRDUC® TPE 363
NEO 390 ONE
NEO 390 TWO
SIL 391 ONE
SIL 391 TWO
Systém chlazení forem, přívod chladící vody

NORFLEX® PUR 441 FOOD
NORFLEX® PUR 441 ROBOTIC
NORFLEX® PVC 440
NORFLEX® PVC 440 HIGH PRESSURE
Vytlačovací linka / chladící vzduch u vytlačovací hlavy

AIRDUC® PUR 351 HT
AIRDUC® PUR 355 HT
PROTAPE® TPE 320
PROTAPE® TPE 321 REINFORCED
AIRDUC® TPE 363
NORFLEX® PUR 441 FOOD
NEO 390 ONE
NEO 390 TWO