Nasávací trychtýře příslušenství

Více bezpečnosti při jízdě v zatáčkách s regulovatelným válcem

Horní válce jsou již známy z dřívějška u návěsů s pevnou ojí a u strojů na zpracování půdy. Jejich úkol spočívá převážně v tom, že přenesou přídavné zatížení - při nasazení na poli - na traktor vybavený čelním závažím. Přitom obsluha nastaví tlak ve válci podle „zkušeností“ případně na maximální tlak kolem 200barů.

Pokud je takto horní válec nasazen u návěsů s pevnými ojemi, dochází při jízdě v zatáčkách často ke kritickým situacím. Nezřídka se přenese skoro celá hmotnost na zadní nápravu traktoru a to na zadní kolo vně zatáčky a tažnému prostředku hrozí převrácení. Kromě toho dochází při „tažení“ řídícího válce – tedy při přenášení váhy z plné traktorové cisterny na zadní nápravu - často k závažným překročením max. svislého zatížení na spojovací systém zadní nápravy traktoru!

Šetří naftu a půdu

Při rozsáhlých praktických pokusech Zunhammera společně s Odbornou vysokou školou v Kölnu se podařilo tyto kritické jízdní stavy neutralizovat a dosáhnout zákonem minimální stanovené zatížení na přední nápravu traktoru bez předního zatížení.

K tomu, aby toho dosáhl, nasazuje Zunhammer regulovaný horní hydraulický válec. Ten tlačí ze zatíženého návěsu na traktor. Tak je zatížena přední náprava, dokud není dosaženo minimálního zákonem stanoveného zatížení přední nápravy, a tak již nepotřebujeme

přední přídavné zatížení na traktoru. Podle traktoru a velkosti cisterny tak odpadne 1000 – 2000 kg předního zatížení. Tím uspoříme naftu na poli i na silnici. K tomu se redukuje i tlak na půdu. Pokud potřebuje souprava na poli přídavnou trakci, může být přídavné zatížení trakční nápravy traktoru dosaženo odlehčením přední nápravy cisternového vozu.

Příklad z praxe s úsporou váhy s traktorem 300 PS s návěsem s tridemem - 24m3:

Uspoříme:

  • 2.000 kg vlivem zrušení čelního zatížení
  • 3.000 kg vlivem lehké sklolaminátové cisterny ve srovnání s cisternou z oceli
  • 5.000 kg vyšší náklad případně nižší celková hmotnost

Bezpečnost v zatáčkách

Při jízdě v zatáčkách s plným tlakem vznikají v hlavním válci velké příčné síly. Tyto mohou vést v kritických situacích až k převrácení traktoru. Prostřednictvím elektrohydraulické regulace mohou být tyto síly redukovány v závislosti na úhlu natočení. Tlak v horním válci je automaticky plynule přizpůsoben v závislosti na úhlu zatáčky. To přispívá ke zvýšení bezpečnosti provozu.

KontaktTechnická data

Technická data

Porovnání Hmotnost (t) Ocelová cisterna se standardním zapojením Hmotnost (t) GFK plastová cisterna s trakčním válcem
Traktor 300 k 11,0 11,0
Přední závaží 2,0 0
Tridem cisterna 24.000 l 12,0 9,0
Hadicový aplikátor, záběr 30 m 3,0 3,0
Užitečné zatížení 12,0 17,5
Celková hmotnost 40,0 40,0

Média

Prospekt