VAN-Control 2.0 elektronika

Tato inovace od firmy Zunhammer ukazuje cestu k praktické analýze živin, které jsou přítomny v aplikované kejdě.

Analýza živin je možná díky takzvanému NIR-senzoru. Ten neustále zkoumá složení kejdy, která je v potrubí cisterny a tak je možné vytvářet nepřetržitý zápis, díky kterému máte přehled o složení aplikované kejdy. Tímto způsobem je možné analyzovat kejdu, která je v potrubí – a to při naplňování cisterny, jejím vyprazňování a dokonce i v průběhu průběhu míchání kejdy v nádrži, v jehož průběhu prochází kejda potrubím s NIR-senzorem. Přesně tak lze měřit měři obsah dusíku, draslíku, posfátů a obsah sušiny. Možné je měření i dalších látek.

Díky tomuto systému, který je ve světě jedinečný, se tak stává aplikace kejdy stejně přesnou a moderní metodou hnojení jako je použití minerálních hnojiv.

Použití technologie VAN-Control je možné pouze s ovládáním ISOBUS, kterým je možné dodatečně vybavit i starší traktorové cisterny Zunhammer. Pomocí dobře naplánované aplikace kejdy, která bere zřetel na aktuální obsah živin v aplikované kejdě, je možné snížit náklady na přírodní hnojivo v (kejdu) a zvýšit efektivitu jeho využití; výsledkem jsou úspory až 3800 kč na hektar.

KontaktTechnická data

Technická data

Měřící technologie Infračervená spektrometrie (NIR)
Napájení 12 / 24 V
Ovládání ISOBUS-Terminal
Volitelné vybavení Tiskárna, WLAN, GSM
Formát přensu dat ISO-XML

Média

Prospekt