Zuni Drill polní příslušenství

Zuni Drill je aplikátor kejdy, který aplikuje kejdu do nepatrné hlouby 3cm – 8 cm a zároveň ji okamžitě zakryje půdou. Díky tomu nedochází ke ztrátám hnojiva tím, že by se vypařovalo, a zároveň jsou vyloučeny emise kejdy do životního prostředí. První kotouč otevře půdu, kejda vstříknuta do země a pak je pomocí druhého kotouče zakryta půdou.

Kotouče jsou připevněny k odpruženém podélném nosníku a díky tomu se dokonale přizpůsobit půdě a překážkám například kamenům - vyhnou se směrem nahoru. Pružiny se dokáží dobře vyrovnat i s malými zatáčkami a k jejich poškození nedochází. Ozubené disky zajišťují správnou rotaci na těžkých půdách.

Pracovní hloubka se nastavuje pomocí stabilních dotykových kol. Rozdělovací hlava Dosimat dávkuje kejdu přesně do jednotlivých hadic.

Tento aplikátor je velmi vhodný k obdělání drsné a suché ornice na jaře – například před zasetím kukuřice nebo na zpluhovaných pozemcích. Aplikátor velmi dobře pracuje i na plochách s již vzrostlými meziplodinamí – například s hořčicí nebo hrachem. I při velkých pracovních šířkách je potřebná tažná síla nízká a jsou možné vysoké pojezdové rychlosti do 14km/h. Tyto vlastnosti poskytují tomuto stroji schopnost aplikovat kejdu výjimečně efektivním a výkonným způsom a to při nízké spotřebě pohoných látek.

KontaktTechnická data

Technická data

Pracovní záběr 4,5m 6,0m 8,3m 12m* 13,5m*
Transportní šířka 3,0m 3,0m 3,0m 3,0m 3,0m
Hmotnost kg 1400 1900 2500 3800 4200
Počet disků 12 16 22 32 36
Rozdělvoací hlava Lv12 Lv16 Lv22 2x Lv16 2x Lv18
Vzdálenost disků 37cm 37cm 37cm 18cm 18cm
* pouze s Zuni Trail

Média

Video

Embedded thumbnail for Zuni Drill Acker

Prospekt