Rozstřikovací talíř aplikátory

Rozstřikovací talíř /nárazová hlava/ se v praxi tísicikrát osvědčila. Je určena k plošné aplikaci kejdy a digestátu. Medium dopravované potrubím do rozstřikovací hlavy prochází gumovou tryskou a pod tlakem naráží na sofistikovaně vytvarovaný plech, který zajistí naprostě rovnoměrnou aplikaci. Šířka aplikace je závislá na průměru průměru gumové trysky a je 10-18m.

KontaktTechnická data

Technická data

Média